Quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án trồng cây ăn quả trên địa bàn các xã Ân Hảo Tây và Ân Hữu, huyện Hoài Ân

  10/10/2022 |   Đăng bởi: Nguyễn Thị Khánh Ly

Quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án trồng cây ăn quả trên địa bàn các xã Ân Hảo Tây và Ân Hữu, huyện Hoài Ân Tổng...

Quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Khu trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi tại xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân

  21/09/2022 |   Đăng bởi: Nguyễn Thị Khánh Ly

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU TRỒNG CÂY ĂN QUẢ KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI XÃ ÂN TƯỜNG ĐÔNG,...

Thông báo đấu giá Quyền thuê diện tích 08 lô ki ốt và 72 lô trong nhà lồng để bán hàng tại Chợ Gò Dưa, phường Hoài Thanh chu kỳ I (15 năm)

  29/08/2022 |   Đăng bởi: Nguyễn Thị Khánh Ly

Thông báo đâu giá Quyền thuê diện tích để bán hàng tại Chợ Gò Dưa, phường Hoài Thanh chu kỳ I (15 năm)

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Ân (Đợt 1 năm 2022)

  05/07/2022 |   Đăng bởi: congtyttbinhdinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN HOÀI ÂN   Đợt 1 năm 2022 thuộc các Khu dân cư xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Thạnh,...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ (Phiên đấu thứ 2 ngày 26/06/2022)

  17/06/2022 |   Đăng bởi: congtyttbinhdinh

#THÔNG_BÁO NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ QSDĐ Ở TẠI THỊ XÃ HOÀI NHƠN PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ HAI NGÀY 26/6/2022 (CHỦ NHẬT) Gồm 53 lô đất ở tại các khu dân cư...

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất tại thị xã Hoài Nhơn (Đợt 1 năm 2022)

  02/06/2022 |   Đăng bởi: congtyttbinhdinh

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất tại thị xã Hoài Nhơn 

84898659116