Quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án trồng cây ăn quả trên địa bàn các xã Ân Hảo Tây và Ân Hữu, huyện Hoài Ân

 10/10/2022  Đăng bởi: Nguyễn Thị Khánh Ly

Quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án trồng cây ăn quả trên địa bàn các xã Ân Hảo Tây và Ân Hữu, huyện Hoài Ân

Tổng số lô: 13 lô. Tổng diện tích: 217.724 m2

*. Xã Ân Hảo Tây gồm: Tổng số lô: 05 lô, Tổng diện tích: 23.663 m2

STT

Số lô

Diện tích

(m2)

Mục đích sử dụng đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất

01

01

4.580

Trồng Bưởi da xanh

02

02

4.824

Trồng Bưởi da xanh

03

03

4.602

Trồng Bưởi da xanh

04

04

5.012

Trồng Bưởi da xanh

05

05

4.645

Trồng Bưởi da xanh

*. Xã Ân Hữu gồm: Tổng số lô: 08 lô, Tổng diện tích: 194.061 m2

STT

Số lô

Diện tích

(m2)

Mục đích sử dụng đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất

01

01

17.127

Trồng cây ăn quả

02

02

15.623

Trồng cây ăn quả

03

03

30.685

Trồng cây ăn quả

04

04

25.683

Trồng cây ăn quả

05

05

38.414

Trồng cây ăn quả

06

06

15.366

Trồng cây ăn quả

07

07

38.995

Trồng cây ăn quả

08

08

12.168

Trồng cây ăn quả

 - Tổng giá khởi điểm (gói thầu): 212.991.400 đồng/1 năm (Bằng chữ: Hai trăm mười hai triệu, chín trăm chín mươi mốt nghìn, bốn trăm đồng).

Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

- Mục đích sử dụng: Trồng cây ăn quả.

- Hình thức: Nhà nước cho thuê đất thu tiền sử dụng đất hàng năm theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 20 năm.

 

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

-     Thời gian bán hồ sơ:            

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 27/10/2022;

+ Tại Chi nhánh Hoài Nhơn - Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 27/10/2022;

+ Tại UBND xã Ân Hữu từ 8h00 đến 16h00 ngày 28/10/2022;

+ Tại UBND xã Ân Hảo Tây từ 8h00 đến 16h00 ngày 28/10/2022.

-     Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại UBND xã Ân Hữu từ 8h00 đến 16h00 ngày 28/10/2022;

+ Tại UBND xã Ân Hảo Tây từ 8h00 đến 16h00 ngày 28/10/2022.

-     Thời gian tổ chức đấu giá:

+ Tại Hội trường UBND xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân vào lúc 08h00 ngày 31/10/2022;

+ Tại Hội trường UBND xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân vào lúc 13h30 ngày 31/10/2022.

Trường hợp các lô đất đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký thì Công ty sẽ thông báo bổ sung trên Báo,  Đài Phát thanh xã nơi có đất đấu giá.

➖➖➖➖➖✨✨✨➖➖➖➖➖

🔹🔹Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

🏢 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH T&T BÌNH ĐỊNH

📌📌 Địa chỉ trụ sở chính: Lô 03 khu BA1, khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định ( Ngay cạnh siêu thị MEGA, BIG C Quy Nhơn)

📌📌 Địa chỉ chi nhánh tại Hoài Nhơn: Số 50, đường Biên Cương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

☎ Hotline: O7955 O6955

84898659116