Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Ân (Đợt 1 năm 2022)

 05/07/2022  Đăng bởi: congtyttbinhdinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN HOÀI ÂN

 

Đợt 1 năm 2022 thuộc các Khu dân cư xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Thạnh, Ân Phong, Ân Tường Đông, Ân Tường Tây, Ân Hữu và thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

🎇Tổng số lô đất đưa ra tổ chức đấu giá: 189 lô;

🎇Tổng diện tích của 189 lô đất: 26.698,95 m2;

🎇Tổng giá khởi điểm: 167.316.900.000 đồng.

 

 📢PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 1 (ngày 15/7/2022) gồm:

🌟Khu dân cư thị trấn Tăng Bạt Hổ gồm: 33 lô (18 lô khu dân cư A2, 15 lô khu dân cư A3).

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 11/7/2022;

+ Tại Ủy ban nhân dân TT. Tăng Bạt Hổ: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 12/7/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 15/7/2022;

+ Địa điểm tổ chức đấu giá: Ủy ban nhân dân TT. Tăng Bạt Hổ.

 

🌟Khu dân cư xã Ân Phong gồm: 16 lô khu dân cư thôn An Thiện.

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 11/7/2022;

+ Tại Ủy ban nhân dân xã Ân Phong: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 12/7/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 15/7/2022;

+ Địa điểm tổ chức đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Ân Phong.

 

📢PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 2 (ngày 21/7/2022) gồm: 50 lô đất ở tại xã Ân Thạnh

⌛ Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 16/7/2022;

+ Tại Ủy ban nhân dân xã Ân Thạnh: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 18/7/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: Ngày 21/7/2022.

• Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8h00 gồm 34 lô khu dân cư Đồng Xe Thu (2021);

• Buổi chiều bắt đầu vào lúc 13h30 gồm 02 lô KDC Đồng Xe Thu (2019) và 14 lô KDC trước nhà ông Long (2021).

+ Địa điểm tổ chức đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Ân Thạnh.

 

📢PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 3 (ngày 25/7/2022):

🌟 Khu dân cư xã Ân Hảo Tây gồm: 29 lô khu dân cư thôn Vạn Trung.

⌛ Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 21/7/2022;

+ Tại Ủy ban nhân dân xã Ân Hảo Tây: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 22/7/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 25/7/2022;

+ Địa điểm tổ chức đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Ân Hảo Tây.

 

🌟Khu dân cư xã Ân Hảo Đông gồm: 08 lô khu dân cư thôn Vạn Hòa;

🌟 Khu dân cư xã Ân Mỹ gồm: 04 lô (KDC trường mẫu giáo đội 10 và KDC thôn Đại Định năm 2020).

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 21/7/2022;

+ Tại Ủy ban nhân dân xã Ân Hảo Đông: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 22/7/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 25/7/2022;

+ Địa điểm tổ chức đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Ân Hảo Đông.

 

📢PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 4 (ngày 29/7/2022) gồm:

🌟Khu dân cư xã Ân Tường Đông gồm: 30 lô (07 lô KDC thôn Diêu Tường, 23 lô KDC gần cầu Bến Dẻo).

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 25/7/2022;

+ Tại Ủy ban nhân dân xã Ân Tường Đông: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 26/7/2022.

⌛ Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 29/7/2022;

+ Địa điểm tổ chức đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Ân Tường Đông.

 

🌟Khu dân cư xã Ân Tường Tây gồm: 08 lô khu dân cư thôn Tân Thạnh.

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 25/7/2022;

+ Tại Ủy ban nhân dân xã Ân Tường Tây: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 26/7/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 29/7/2022;

+ Địa điểm tổ chức đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Ân Tường Tây.

 

📢 PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 5 (ngày 04/8/2022) gồm: 11 lô khu dân cư xã Ân Hữu

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 30/7/2022;

+ Tại Ủy ban nhân dân xã Ân Hữu: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 01/8/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 04/8/2022;

+ Địa điểm tổ chức đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Ân Hữu.

➖➖➖➖➖🌟🌟🌟➖➖➖➖➖

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

🏢Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định

📌Địa chỉ trụ sở chính: Lô 03 khu BA1, khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định ( Ngay cạnh siêu thị MEGA, BIG C Quy Nhơn)

📌Địa chỉ chi nhánh tại Hoài Nhơn: Số 50, đường Biên Cương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

☎Hotline: O7955 O6955

84898659116