Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất tại thị xã Hoài Nhơn (Đợt 1 năm 2022)

 02/06/2022  Đăng bởi: congtyttbinhdinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THỊ XÃ HOÀI NHƠN

 

 

📢Phiên đấu giá thứ 1: Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 18/06/2022 gồm 53 lô đất ở.

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định; địa chỉ: Lô 03, khu BA1, khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 13/06/2022;

+ Tại Chi nhánh Hoài Nhơn – Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định; địa chỉ: Số 50, đường Biên Cương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 13/06/2022;

+ Tại Nhà thi đấu đa năng thuộc sân vận động Bồng Sơn cũ; địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 14/06/2022 và ngày 15/06/2022.

⌛Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 15/06/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 18/6/2022 tại Nhà thi đấu đa năng thuộc sân vận động Bồng Sơn cũ; địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

+ Buổi sáng bắt đầu vào lúc 7h30: 27 lô đất ở gồm: 21 lô khu C3 thuộc khu dân cư Tây Bắc chợ phường Bồng Sơn; 06 lô thuộc khu dân cư khu phố Đệ Đức 3 phường Hoài Tân.

+ Buổi chiều bắt đầu vào lúc 13h30: 26 lô đất ở gồm 09 lô (từ lô 12 đến lô 20) thuộc khu dân cư xã Hoài Châu (thôn Tân Trung); 13 lô thuộc khu dân cư khu phố Định Bình (tổ 3 + tổ 4), phường Hoài Đức; 04 lô thuộc khu dân cư khu phố Thái Lai, phường Hoài Xuân.

 

📢 Phiên đấu giá thứ 2: Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 25/06/2022 gồm 53 lô đất ở.

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định; địa chỉ: Lô 03, khu BA1, khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 20/06/2022;

+ Tại Chi nhánh Hoài Nhơn – Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định; địa chỉ: Số 50, đường Biên Cương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 20/06/2022;

+ Tại Nhà thi đấu đa năng thuộc sân vận động Bồng Sơn cũ; địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 21/06/2022 và ngày 22/06/2022.

⌛Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 22/06/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 25/6/2022 tại Nhà thi đấu đa năng thuộc sân vận động Bồng Sơn cũ; địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

+ Buổi sáng bắt đầu vào lúc 7h30: 27 lô đất ở gồm 08 lô đất thuộc khu dân cư khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức; 16 lô đất khu B3 và B4 thuộc khu dân cư Tây Bắc Chợ phường Bồng Sơn; 03 lô đất thuộc khu dân cư khu phố Ca Công Nam, phường Hoài Hương

+ Buổi chiều bắt đầu vào lúc 13h30: 26 lô đất ở gồm 11 lô đất (từ lô 01 – lô 11) thuộc khu dân cư xã Hoài Châu (thôn Tân Trung); 15 lô đất thuộc khu dân cư thôn Hy Văn (phía Nam nhà ông Đoàn Minh Dự), xã Hoài Sơn.

 

📢Phiên đấu giá thứ 3: Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 02/07/2022 gồm 52 lô đất ở.

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định; địa chỉ: Lô 03, khu BA1, khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 27/06/2022;

+ Tại Chi nhánh Hoài Nhơn – Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định; địa chỉ: Số 50, đường Biên Cương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 27/06/2022;

+ Tại Nhà thi đấu đa năng thuộc sân vận động Bồng Sơn cũ; địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 28/06/2022 và ngày 29/06/2022.

⌛Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 29/06/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 02/07/2022 tại Nhà thi đấu đa năng thuộc sân vận động Bồng Sơn cũ; địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

+ Buổi sáng bắt đầu vào lúc 7h30: 27 lô đất ở gồm 11 lô đất khu C4 thuộc khu dân cư Tây Bắc Chợ phường Bồng Sơn; 06 lô đất thuộc khu dân cư khu phố Vĩnh Phụng 2 và 10 lô đất thuộc khu dân cư khu phố Hòa Trung 1, phường Hoài Xuân.

+ Buổi chiều bắt đầu vào lúc 13h30: 25 lô đất ở gồm 09 lô đất thuộc khu dân cư thôn Phú Nông và 07 lô đất thuộc khu dân cư thôn Hy Văn (phía Nam nhà ông Nguyễn Giới), xã Hoài Sơn; 05 lô đất thuộc khu dân cư khu phố Văn Cang và 04 lô đất thuộc khu dân cư khu phố Lại Khánh Nam, phường Hoài Đức.

 

📢 Phiên đấu giá thứ 4: Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 13/08/2022 gồm 25 lô đất ở: 04 lô (từ lô 9 đến lô 12) đường Huỳnh Tịnh Của thuộc khu dân cư đường Hai Bà Trưng, phường Bồng Sơn và 21 lô (từ lô 1 đến lô 9, từ lô 11 đến lô 21 và lô 36) thuộc Khu dân cư khu phố Bình Phú, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định; địa chỉ: Lô 03, khu BA1, khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 08/08/2022;

+ Tại Chi nhánh Hoài Nhơn – Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định; địa chỉ: Số 50, đường Biên Cương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 08/8/2022;

+ Tại Nhà thi đấu đa năng thuộc sân vận động Bồng Sơn cũ; địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 09/8/2022 và ngày 10/8/2022.

⌛Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16h00 ngày 10/8/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 8h00 ngày 13/8/2022 tại Nhà thi đấu đa năng thuộc sân vận động Bồng Sơn cũ; địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

 

📢 Phiên đấu giá thứ 5: Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 20/08/2022 gồm 23 lô đất ở: 04 lô (từ lô 21 đến lô 24) đường Hồ Xuân Hương thuộc Khu dân cư đường Hai Bà Trưng, phường Bồng Sơn và 19 lô (lô 10, từ lô 22 đến lô 35, từ lô 37 đến lô 40) thuộc Khu dân cư khu phố Bình Phú, phường Hoài Thanh Tây., thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

⌛Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định; địa chỉ: Lô 03, khu BA1, khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 15/08/2022;

+ Tại Chi nhánh Hoài Nhơn – Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định; địa chỉ: Số 50, đường Biên Cương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 15/8/2022;

+ Tại Nhà thi đấu đa năng thuộc sân vận động Bồng Sơn cũ; địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn: Từ 08h00 đến 16h00 ngày 16/8/2022 và ngày 17/8/2022.

⌛Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16h00 ngày 17/8/2022.

⌛Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 8h00 ngày 20/8/2022 tại Nhà thi đấu đa năng thuộc sân vận động Bồng Sơn cũ; địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

------------------ ✨✨✨------------------

💥Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

🏢Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định

📌Địa chỉ trụ sở chính: Lô 03 khu BA1, khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định ( Ngay cạnh siêu thị MEGA, BIG C Quy Nhơn)

📌Địa chỉ chi nhánh tại Hoài Nhơn: Số 50, đường Biên Cương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

☎Hotline: 07955 06955

84898659116